ΑΡΧΙΚΗ - Βοήθεια - Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΕΡΓΟΧΕΙΡΟ !

Πριν εισέλθετε και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας www.ergohiro.gr, σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να συμβουλευτείτε τους παρακάτω αναφερόμενους «Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης», που εφαρμόζονται για τη χρήση της ιστοσελίδας www.ergohiro.gr, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου των κειμένων, εικόνων, γραφικών, αρχείων και πληροφοριών της ιστοσελίδας και στους οποίους υπόκειται κάθε πρόσβαση ή χρήση αυτού.

Γενικά – Ταυτότητα ιστότοπου

Ο παρών ιστότοπος www.ergohiro.gr (και www.ergoxeiro.gr μέσω re-direction), είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο «ιστοσελίδα») που σύστησε, λειτουργεί και εκμεταλλεύεται νομίμως η εταιρία με την επωνυμία "ΕΡΓΟΧΕΙΡΟ 31 Ε.Π.Ε",  (στο εξής καλούμενη "εταιρία") με έδρα το Δήμο Αθηναίων, και συγκεκριμένα την οδό Κλειτίου 8, με Α.Φ.Μ. 095159307 της Δ.Ο.Υ. ΣΤ’ Αθηνών. Η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας είναι info@ergohiro.gr και η τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης της Ιστοσελίδας 210-3222894.  Μέσω της ιστοσελίδας πωλούνται προϊόντα τα οποία νόμιμα εμπορεύεται η εταιρεία βάσει του καταστατικού της.

 Αποδοχή «Όρων & Προϋποθέσεων Χρήσης»

Η εταιρεία θεωρεί ότι οι χρήστες και επισκέπτες  της ιστοσελίδας μας www.ergohiro.gr, έχουν διαβάσει εκ των προτέρων τους «Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης», όπως και τους λοιπούς όρους που αναφέρονται σε άλλα σημεία στην ιστοσελίδα (ενδεικτικά αναφέρονται οι τρόποι αποστολής, η πολιτικής επιστροφών κλπ),  και τους έχουν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα. Συνεπώς, εφόσον συνεχίζει η περιήγηση, πρόσβαση ή χρήση της ιστοσελίδας μας, αποδεικνύεται ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει διαβάσει, ως οφείλει, κατανοήσει και είναι απολύτως και ανεπιφύλακτα σύμφωνος με τους «Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης» αυτής.  Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η επιχείρηση θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό κάθε χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης.

Η είσοδος, περιήγηση και χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε ενήλικα άτομα τα οποία έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Κάθε χρήστης δηλώνει και εγγυάται ρητά ότι κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα θα παρέχει αληθείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες και ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά και την απαραίτητη ικανότητα να αντιληφθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν συμφωνητικό.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Στον χρήστη της ιστοσελίδας www.ergohiro.gr παρέχεται ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό και περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και περιήγησης στις σελίδες της ιστοσελίδας www.ergohiro.gr και στο δημοσιευμένο περιεχόμενό τους, και μόνο. Αυτό το δικαίωμα δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα, στο περιεχόμενο και στα στοιχεία αυτής.

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, αρχείων, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, των διατάξεων περί εμπορικών σημάτων, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η εταιρία έχει λάβει συγκατάθεση ή άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η χρήση τους στην ιστοσελίδα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Σύνδεσμοι (links)

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα, οδηγούν το χρήστη σε άλλες σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος ή σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, φορέων, συνεργαζόμενων ή μη επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της εταιρείας και η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες ή για τη νομιμότητα, τους όρους χρήσης ή της πολιτικής και των μέτρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτές οι ιστοσελίδες υιοθετούν. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα, όπως και δεν ευθύνεται για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων. Η εταιρεία παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει σε καμία περίπτωση ότι η εταιρεία εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους. Για οποιοδήποτε απορία, ερώτηση ή πρόβλημα προκύψει κατά την επίσκεψη ή χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στις συγκεκιμένες ιστοσελίδες και στους διαχειριστές αυτών, που φέρουν και τη σχετική ευθύνη για τη λειτουργία τους και την παροχή των υπηρεσιών τους.

Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Επίσης η εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να καταστήσει διαθέσιμο προς πώληση μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος το σύνολο των προϊόντων που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα, αλλά ορισμένα από αυτά παρουσιάζονται μόνο προς επίδειξη στην ιστοσελίδα και είναι ενδεχομένως διαθέσιμα μόνο μέσω του φυσικού καταστήματος της εταιρείας, επί της οδού Κλειτίου 8 στην Αθήνα, παρέχοντας στο χρήστη τη σχετική πληροφόρηση. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας "όπως ακριβώς έχουν".  Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί για την ακριβή ποιότητα, υφή, εμφάνιση, απόχρωση και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή προδιαγραφή των προϊόντων πριν προχωρήσει σε συναλλαγή, και η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο χρήστης διαπιστώσει οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με την εντύπωση που αποκόμισε για τα προϊόντα μέσω των παρεχόμενων στοιχείων και πληροφοριών ή τις σχετικές φωτογραφίες επίδειξης των προϊόντων, και η οποία διαφορά δεν αποτελεί αποδεκτό λόγο για επιστροφή των προϊόντων. Η εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση της ιστοσελίδας ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

H ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία θα διορθώνονται σε εύλογο χρόνο, εφόσον εντοπίζονται. Η εταιρεία δεν δύναται να εγγυηθεί για την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα, επικαιρότητα ή μη παραβίαση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Επίσης, η εταιρεία δεν εγγυάται ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που θα τίθενται. 

Παρόλο που θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκλειστεί η εμφάνιση ιών στην ιστοσελίδα, η εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας, και δεν έχει την ευθύνη αποζημίωσης ή κάλυψης του κόστους διορθώσεων ή επισκευών.  Κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε ‘’φόρτωση’’ από αυτή την ιστοσελίδα.  

Διαδιακασία αγοράς προϊόντων (συνοπτικά)

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά, προς διευκόλυνση των χρηστών/αγοραστών, τα βασικά βήματα της διαδικασίας αγοράς:

α.  Ο χρήστης εισέρχεται στη σελίδα του προϊόντος που επιθυμεί και εφόσον αυτό είναι διαθέσιμο προς πώληση μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, ο χρήστης είναι απολύτως σύμφωνος με τις αναφερόμενες προδιαγραφές αυτού και βεβαιωθεί ότι το προϊόν είναι της απολύτου αρεσκείας του, επιλέγει το χρώμα/τύπο του προϊόντος από την σχετική επιλογή (εφόσον υπάρχει) και στη συνέχεια πατάει το πλήκτρο «Στο Καλάθι». Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατή μέσω της ιστοσελίδας η επιλογή συγκεκριμένης παρτίδας βαφής για όσα είδη διαθέτουν τέτοια, εκτός εάν υπάρξει προηγούμενη επικοινωνία και συνεννόηση με την εταιρεία.

β. Στη συνέχεια ο χρήστης μεταφέρεται στο Καλάθι, όπου είναι συγκεντρωμένα όλα τα προϊόντα που έχει επιλέξει και οφείλει να ελέγξει προσεκτικά τα προϊόντα και να συμπληρώσει στο πεδίο «Ποσότητα» την ποσότητα των αναφερόμενων στη σελίδα του είδους μονάδων μέτρησης που επιθυμεί να αγοράσει. Στο πεδίο ποσότητα επιτρέπεται η επιλογή μόνο ακέραιων τιμών και όχι δεκαδικών. Αυτόματα εμφανίζεται η αξία του είδους, όπως και η συνολική αξία της παραγγελίας, χωρίς μεταφορικά ή άλλα έξοδα, τα οποία προστίθενται σε επόμενο βήμα.

γ. Εφόσον έχει ολοκληρώσει την επιλογή όλων των προϊόντων, ο χρήστης επιλέγει το πλήκτρο «Ολοκλήρωση Παραγγελίας».  Αμέσως μεταφέρεται σε μία σελίδα όπου έχει την επιλογή είτε να εγγραφεί ως μέλος στο www.ergohiro.gr, είτε να συνδεθεί στη σελίδα με το e-mail και το password που διαθέτει εφόσον είναι ήδη μέλος ή να συνεχίσει τις αγορές του χωρίς εγγραφή.

δ.  Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί ως μέλος,  θα πρέπει αν συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα πληροφοριακά πεδία, προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία και επίσης να επιλέξει εάν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερώσεις ή όχι.

ε.  Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να ολοκληρώσει τις αγορές του χωρίς εγγραφή, επιλέγει το σχετικό πλήκτρο και θα πρέπει να συμπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία στα Στοιχεία Τιμολόγησης, στο Είδος Παραστατικού και στη Διεύθυνση Αποστολής, εφόσον αυτή διαφέρει από τη διεύθυνση που αναφέρεται στα Στοιχεία Τιμολόγησης. Τα υποχρεωτικά στοιχεία που καλείται να συμπληρώσει ο χρήστης είναι απαραίτητα για την ορθή εκτέλεση της παραγγελίας και την αποτελεσματική επικοινωνία μαζί του.

στ.  Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει Τρόπο Πληρωμής, έχοντας τις ακόλουθες δύο επιλογές:

-          Αντικαταβολή: Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης θα πρέπει να εξοφλήσει τη συνολική αξία της παραγγελίας με αντικαταβολή του ποσού στον υπάλληλο της εταιρείας κούριερ που θα επιλέξει η εταιρεία για την παράδοση των προϊόντων. Το κόστος της αντικαταβολής ορίζεται σε 2,50 ευρώ και προστίθεται στην αξία των προϊόντων ευκρινώς, διαμορφώνοντας τη συνολική αξία της παραγγελίας.

-          Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό: Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης θα πρέπει να εξοφλήσει τη συνολική αξία της παραγγελίας με κατάθεση σε έναν από τους αναφερόμενους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του χρήστη η ορθή εκτέλεση του εμβάσματος στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας. Το ποσό που θα κατατεθεί θα πρέπει να καλύπτει απολύτως τη συνολική αξία της παραγγελίας και τυχόν τραπεζικά ή άλλα έξοδα, αναλόγως του τρόπου διενέργειας του εμβάσματος θα πρέπει να πληρωθούν από το χρήστη. Προσοχή: Ο χρήστης θα πρέπει να αναφέρει οπωσδήποτε στην αιτιολογία της τραπεζικής κατάθεσης το ονοματεπώνυμό του, καθώς και τον κωδικό της παραγγελίας που θα λάβει μέσω e-mail όταν ολοκληρώσει επιτυχώς την παραγγελία του, καθώς σε αντίθετη περίπτωση ίσως να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση της κατάθεσης και ως αποτέλεσμα θα υπάρξουν καθυστερήσεις στην αποστολή της παραγγελίας.

ζ.   Εφόσον ολοκληρωθούν όλα τα απαραίτητα στάδια, ο χρήστης επιλέγει το πλήκτρο «Ολοκλήρωση παραγγελίας» και το σύστημα εμφανίζει σχετιό μήνυμα επιτυχούς ολοκλήρωησης ή οριστικοποίησης της παραγγελίας. Ταυτόχρονα ο χρήστης λαμβάνει ενημερωτικό e-mail με όλα τα στοιχεία της παραγγελίας, το οποίο αναφέρει επίσης και τον Κωδικό της παραγγελίας. Ο χρήστης θα πρέπει να δηλώνει το ονοματεπώνυμό του και τον κωδικό της παραγγελίας σε κάθε επικοινωνία με την εταιρεία με οποιονδήποτε τρόπο επιλέξει. 

Αποστολή του προϊόντος

Η αποστολή των εμπορευμάτων γίνεται με την εταιρεία κούριερ SPEEDEX ή μέσω άλλης εταιρείας ταχυδρομικών αποστολών ή μέσω ΕΛΤΑ, αναλόγως διαθεσιμότητας.  Ο τρόπος υπολογισμού των εξόδων αποστολής αναφέρεται αναλυτικά στην επιλογή «Τρόποι Αποστολής» που βρίσκεται στην «Εξυπηρέτηση Πελατών». Η αποστολή της παραγγελίας γίνεται συνήθως εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία οριστικοποίησης της παραγγελίας ή την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση της τραπεζικής κατάθεσης που εξοφλεί τη συνολική αξία της παραγγελίας, και συνοδεύεται πάντοτε από το νόμιμο κατά περίπτωση φορολογικό παραστατικό.

Ακύρωση παραγγελίας (εντολής) πριν την αποστολή του προϊόντος

Ο χρήστης/αγοραστής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει χωρίς συγκεκριμένο λόγο μία παραγγελία (εντολή), μόνο εφόσον έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή και δεν έχει παραδοθεί η παραγγελία στην ταχυδρομική εταιρεία από την εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης/αγοραστής θα πρέπει εγκαίρως να αποστείλει το αίτημα ακύρωσης της παραγγελίας του στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ergohiro.gr, αναφέροντας οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμό του και τον κωδικό της παραγγελίας ή να τηλεφωνήσει στην εταιρεία σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Σε περίπτωση που έχει ήδη διενεργηθεί η τραπεζική κατάθεση στο λογαριασμό της εταιρείας, εφόσον ο χρήστης επιλέξει το συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής, δεν γίνεται αποδεκτό το αίτημα ακύρωσης της παραγγελίας.

Επιστροφή προϊόντος

Το αίτημα επιστροφής πρέπει να υποβληθεί από το χρήστη/αγοραστή μέσω e-mail ή τηλεφωνικά στα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας, σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής των προϊόντων από την εταιρεία, αναφέροντας το ονοματεπώνυμό του, τον κωδικό της παραγγελίας, το λόγο της επιστροφής και τα αποδεικτικά αυτού. Σε κάθε περίπτωση τα προς επιστροφή προϊόντα είναι απαραίτητο να μην έχουν χρησιμοποιηθεί καθόλου και η συσκευασία τους να είναι σε άριστη κατάσταση. 

Σε περίπτωση που εγκριθεί το αίτημα επιστροφής του προϊόντος από την εταιρεία, ο αγοραστής οφείλει να τοποθετήσει το προς επιστροφή προϊόν εντός της αρχικής συσκευασίας, όπως και όλα τα απαραίτητα από το νόμο παραστατικά, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ακύρωση της συγκεκριμένης πώλησης και να αποστείλει το προϊόν στη διεύθυνση της εταιρείας χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο και τρόπο ταχυδρομικής αποστολής με αυτόν που παρέλαβε το προϊόν, με χρέωση της εταιρείας.

Στην περίπτωση, κατά την οποία οι ως άνω όροι δεν πληρούνται, το προϊόν δε θα παραλαμβάνεται από την εταιρεία και θα επιστρέφεται στον αποστολέα του, με χρέωση του ιδίου. Το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος ασκείται υποχρεωτικά στο σύνολό του αγορασθέντος προϊόντος ή της παραγγελίας και δεν δύναται να ασκηθεί σε τμήμα αυτού ή μέρος της παραγγελίας, εκτός αν συμφωνήσει η εταιρεία εγγράφως σε αυτό.

Μετά την παραλαβή του προϊόντος από το αρμόδιο τμήμα εξυπηρέτησης, η εταιρεία αναλαμβάνει είτε να αντικαταστήσει το προϊόν με άλλο ομοειδές και καινούριο, σε περίπτωση που το αρχικό έχει αποδειχθεί ελαττωματικό (αντικατάσταση), είτε να φροντίσει για την επιστροφή του καταβληθέντος από το χρήστη/αγοραστή τιμήματος, με κατάθεση στον τραπεζικό του λογαριασμό ή με άλλο πρόσφορο τρόπο.

Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε τηλεφωνήστε μας στο 210-32 22 894, σε ώρες καταστημάτων.

Ασφάλεια και Προσωπικά Δεδομένα

Όλοι οι όροι σχετικά με την Ασφάλεια και τα Προσωπικά Δεδομένα αναφέρονται αναλυτικά στη σχετική επιλογή "Ασφάλεια και Προσωπικά Δεδομένα" και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των "Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης". 

Πρόσβαση στο Λογαριασμό Μέλους 

Σε περίπτωση επιτυχούς εγγραφής του χρήστη ως μέλος, η πρόσβαση στο Λογαρισμό Μέλους επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες διαδικασίες: Αναγνώριση Χρήστη: Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του χρήστη είναι δύο: α) το e-mail του χρήστη και β) ο Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), Κάθε φορά που ο χρήστης τους καταχωρεί αποκτά πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στο Λογαριασμό του και τα προσωπικά του στοιχεία. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προβάλλει και να δει την εξέλιξη των παραγγελιών του και έχει πρόσβαση και μπορεί να μεταβάλλει τα προσωπικά του στοιχεία. Επίσης του δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλει τον Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμεί. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του είναι ο ίδιος μέσω των ανωτέρω κωδικών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτους. Σε περίπτωση απώλειάς του ή διαρροής θα πρέπει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην εταιρεία, διαφορετικά η εταιρεία δεν ευθύνεται για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω «Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης» της ιστοσελίδας www.ergohiro.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας, της ιστοσελίδας www.ergohiro.gr και του επισκέπτη/ χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας www. ergohiro.gr από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας. Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εταιρεία και την ιστοσελίδα www. ergohiro.gr παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στην αντίστοιχη πλατφόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας που άπτεται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε άμεσα.

Visa Maestro Mastercard Mastercard SecureCode Verified by Visa cards
Copyright © 2014, ΕΡΓΟΧΕΙΡΟ, All rights reserved.